|

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ALAPIS ΣΤΟ ''ΑΡΘΡΟ 99''

Πρόκειται για την εταιρεία ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ, θυγατρική εταιρεία της Alapis, η οποία...
κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης.

Posted by Blogger on 4:04 μ.μ.. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Ροή Ειδήσεων