|

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τ Bank

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τ Bank, από σήμερα 30 Νοεμβρίου 2011 και για μέγιστο διάστημα 10 ημερών, αποφάσισε ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η οικονομική κατάσταση του γ΄τριμήνου 2011 που δημοσίευσε η εταιρεία, δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και το επενδυτικό κοινό δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς.

Η προσωρινή αναστολή των ανωτέρω μετοχών, κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.

Posted by Blogger on 12:00 μ.μ.. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Ροή Ειδήσεων