|

Τρ. Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου


Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε, στη χθεσινή του συνεδρία, την αναδιάρθρωση της σύνθεσης των Επιτροπών του.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση των Επιτροπών του ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου
Γεώργιος Γεωργιάδης (πρόεδρος)
Κώστας Σεβέρης
Ευδόκιμος Ξενοφώντος
Ανδρέας Ιακωβίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Ειρήνη Καραμάνου

Επιτροπή Διορισμών
Αννα Διογένους (πρόεδρος)
Ανδρέας Αρτέμης
Βασίλης Ρολόγης
Χριστάκης Χριστοφίδης
Μάνθος Μαυρομμάτης

Επιτροπή Αμοιβών
Μάνθος Μαυρομμάτης (πρόεδρος)
Βασίλης Ρολόγης
Χρίστος Μουσκής
Ανδρέας Ιακωβίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Κώστας Σεβέρης (πρόεδρος)
Γεώργιος Γεωργιάδης
Ανδρέας Αρτέμης
Ανδρέας Ηλιάδης
Κώστας Χατζήπαπας
Νικόλαος Τσάκος
Ειρήνη Καραμάνου

Posted by Blogger on 4:35 μ.μ.. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response