|

ΣΜΕΧΑ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζώνΗ ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να γίνει είτε με προνομιούχες μετοχές με χρήματα του EFSF, είτε με κοινές αλλά στην ίδια εκπτωτική τιμή τόσο για τους 600.000 μικρομετόχους όσο και για το ΤΧΣ, προτείνει ο ΣΜΕΧΑ.

Σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

"Η ύπαρξη της αγοράς είναι προαπαιτούμενο για την ανάκαμψη της χώρας. Αυτό οφείλουν να το έχουν πάντα στη σκέψη τους όσοι κρατούν στα χέρια τους την τύχη της χώρας. Χωρίς αγορά, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην ανάπτυξη.

Το σημείο 23 των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της 26/10 και το Παράρτημα 2, αναφορικά με το τραπεζικό πακέτο προβλέπει μεταξύ άλλων την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών της Ευρωζώνης μέσω του EFSF (προϋπολογισμένο ύψος 106 δισ. ευρώ). Όπως έχει γίνει σαφές οι σχετικές αυξήσεις μεθοδεύονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών και τούτο γιατί εκτιμάται ότι η έκδοση κοινών μετοχών στα σημερινά εξευτελιστικά επίπεδα τιμών θα οδηγήσει τελικά τις Τράπεζες σε προσπάθεια αποφυγής των Αυξήσεων Κεφαλαίων και αντίθετα σε αμυντική τακτική συρρίκνωσης της χρηματοδότησης της παραγωγής και των επενδύσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της Ευρωζώνης και τελικά σε ενίσχυση της υφεσιακής διαδικασίας.

Για τους ίδιους ακριβώς λόγους ενδείκνυται όπως η ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών που υφίστανται τεράστια μείωση των κεφαλαίων τους λόγω του «κουρέματος» (Haircut) του Χαρτοφυλακίου των ελληνικών Ομολόγων τους, με αντίστοιχη ελάφρυνση του Δημοσίου, γίνει από το EFSF με τους ίδιους όρους που θα ισχύσουν για τις υπόλοιπες Τράπεζες της Ευρωζώνης, αντί να γίνει μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Κρατικού Προϋπολογισμού, περίπτωση που συνεπάγεται και αντίστοιχη αύξηση του Δημοσίου Χρέους.

Δεδομένου ότι στη μετοχική σύνθεση των Ελληνικών Τραπεζών μετέχουν άνω των 600 χιλ. (με 1.100.000 κωδικούς) μικρομέτοχοι Έλληνες φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχες ελληνικές οικογένειες και περίπου 1000 Συνταξιοδοτικά Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες κλπ. Καθώς και πάνω από 5000 θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού που κινδυνεύουν να απολέσουν πλήρως τις επενδύσεις τους, είναι βέβαιο, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της μετοχικής ιδέας στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια, θα καταστρέψει τις δυνατότητες επιτυχημένων αποκρατικοποιήσεων μέσω του Χρηματιστηρίου και γενικά θα υποβαθμίσει την Ελληνική Κεφαλαιαγορά και θα εκμηδενίσει το ρόλο του Χρηματιστηρίου για την άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι οι μετοχές των Τραπεζών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, ακόμα και στις τωρινές συνθήκες απαξίωσης των τιμών τους, αντιπροσωπεύουν τα 2/3 των συναλλαγών, ενώ η συμμετοχή των ξένων επενδυτών αντιστοιχεί στο 54% της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Για την περίπτωση που παρά τα ανωτέρω δεν καταστεί δυνατή η έκδοση προνομιούχων μετοχών μέσω EFSF και επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός και για την αποτροπή της όλης αρνητικής κατάστασης, που θα δημιουργηθεί στην περίπτωση της αναγκαστικής εισφοράς κεφαλαίων από το ΤΧΣ στις σημερινές εξευτελιστικές τιμές, που δεν αντανακλούν την εσωτερική αξία των μετοχών, προς αναπλήρωση των ζημιών των Τραπεζών, που θα προέλθουν από τις απομειώσεις (κούρεμα) των Ομολόγων του, προτείνεται να ισχύσει:

1) συμμετοχή με μικρή έκπτωση στις παρούσες χαμηλές τιμές κατά προτεραιότητα των νυν μετόχων ώστε με τα ιδιωτικά κεφάλαια των νυν μετόχων να ελαφρυνθεί το δημόσιο χρέος,

2) το τυχόν υπολοιπόμενο μετοχικό κεφάλαιο να καλυφθεί από το ΤΧΣ στην ίδια τιμή που θα εισέλθουν οι νυν μετοχές".

Posted by Blogger on 11:18 π.μ.. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Ροή Ειδήσεων