|

Τράπεζες: Σταματά την αξιολόγησή τους η Merrill Lynch

Σταματά την κάλυψη και τις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών η Merrill Lynch, χαρακτηρίζοντας αβέβαιη την κατάσταση στην ελληνική οικονομία.

Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι θα ενταθεί η πίεση στη ρευστότητα και στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών και σημειώνει ότι τα μέτρα λιτότητας θα «ψαλιδίζουν» τα κεφάλαια των τραπεζών. Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι εκροές των καταθέσεων και τονίζει ότι η αξία των μετοχών, περισσότερο θα επηρεαστεί από τις εκτιμήσεις της αγοράς που αφορούν τους όρους ανακεφαλαιοποίησης και σε μικρότερο βαθμό από τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, τα οποία έχουν εν πολλοίς προεξοφληθεί.

Η Merrill Lynch αναφέρει ακόμα ότι με βάση τα στοιχεία για το νέο PSI στο 50% τα νέα κεφάλαια που θα απαιτηθούν ανέρχονται σε 13,4 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις από τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock.

Για τα αποτελέσματα εννεαμήνου ανά μετοχή τράπεζας, ο οίκος εκτιμά ότι οι ζημίες για την Alpha Bank θα ανέλθουν σε ζημιές -1,28 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για το 2012 αναμένεται τώρα στο -0,42 ευρώ. Για τη Eurobank, εκτιμώνται στο -1,42 ευρώ για το 2011 και στο -0,24 ευρώ για το 2012. Σε ό,τι αφορά την Εθνική, οι ζημίες ανά μετοχή του 2011 εκτιμώνται τώρα στο -1,67 ευρώ, ενώ για το 2012 εκτιμώνται κέρδη στο 0,35 ευρώ. Τέλος, για την Πειραιώς αναμένονται -1,06 ευρώ για το 2011 και στο -0,15 ευρώ για το 2012.

Posted by Blogger on 10:18 π.μ.. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Ροή Ειδήσεων